+ 421 911 174 666

Žiadosť zúčastnenej osoby o ustanovenie splnomocnenca zo zoznamu advokátov

Ako zúčastnená osoba máte možnosť požiadať o ustanovenie splnomocnenca zo zoznamu advokátov, ak je to potrebné na ochranu vašich záujmov. Pripravili sme pre vás vzor žiadosti zúčastnenej osoby o ustanovenie splnomocnenca zo zoznamu advokátov.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresný súd Trenčín

Piaristická 27

912 50 Trenčín 1


Vec: Žiadosť zúčastnenej osoby o ustanovenie splnomocnenca zo zoznamu advokátov


               Dňa 31.7.2013 mi bola súdom doručená obžaloba prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne na obvineného Michala Kováča pre prečin lúpeže podľa Trestného zákona.

               V obžalobe prokurátor navrhuje tiež uloženie zhabania veci, a to osobné motorové vozidlo zn. Peugeot, ktoré je mojím vlastníctvom a toto som obvinenému požičal dňa 1.7.2013, pričom tvrdil, že ho potrebuje na prevoz manželky na lekárske vyšetrenie. Podľa obžaloby obvinený Michal Kováč použil predmetné motorové vozidlo na spáchanie trestného činu.

               Vzhľadom na uvedenú skutočnosť žiadam, aby mi súd ustanovil splnomocnenca zo zoznamu advokátov na ochranu mojich záujmov.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666