+ 421 911 174 666

Virtuálne sídlo od 9 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 4.3

Virtuálne sídlo spoločnosti

V zmysle ust. § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa za sídlo právnickej osoby považuje adresa, ktorá je ako sídlo spoločnosti zapísaná v obchodnom registri. Právnická osoba však musí preukázať, že má k danej nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v obchodnom registri ako sídlo spoločnosti, vlastnícke alebo užívacie právo, prípadne, že má súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom predmetnej nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Okrem uvádzaného sídla spoločnosti však legislatíva v Slovenskej republike umožňuje aj využívanie tzv. virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo má oproti klasickému sídlu spoločnosti viaceré výhody.

Virtuálne sídlo môže byť vhodné pre podnikateľov, ktorí s podnikaním ešte len začínajú a peňažné prostriedky chcú využiť efektívnejšie ako na kúpu či prenájom nehnuteľnosti, ktorá by bola zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra. Toto sídlo môže byť vhodné tiež pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú tráviť každodenne čas v kancelárii alebo chcú oddeliť súkromný život od pracovného, keďže adresa trvalého pobytu nebude totožná so sídlom spoločnosti.

Výhodou virtuálneho sídla sú aj nižšie náklady spojené s nájmom, preberanie a evidencia pošty či to, že takéto sídlo je riadne označené pre prípad kontrol či už daňového alebo iného úradu.

Púchov - Moravská 13 

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 12 € /mesačne s viazanostou 1 rok.

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 9 € /mesačne s viazanostou 2 rok.

Zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty je poskytované v prámci ceny. Voliteľné služby skenovania a následného preposlania e-mailom sú spoplatnené sumou 9 €/mesačne.

Bratislava III Bajkalska 5/ A

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 17 € /mesačne s viazanostou 1 rok.

Poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je za 12 € /mesačne s viazanostou 2 rok.

Zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty je poskytované v prámci ceny. Voliteľné služby skenovania a následného preposlania e-mailom sú spoplatnené sumou 9 €/mesačne.Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666