+421 905 341 866

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 3.5

Kontaktné údaje

Kancelária Bratislava
Palackého 8
811 02 Bratislava

Kancelária Púchov

Ferka Urbánka 14
020 01 Púchov

Úvodný kontakt: Mgr. Ivona Chlebanová

Mobil: + 421 905 341 866
Email: office@ezmluva.sk

Andrej Bogár

Mobil: +421 902 671 012 
Email: likvidacie@ezmluva.sk

Milan Veľký, konateľ

Email: velky@ezmluva.sk

eZmluva.sk, s.r.o.

Bajkalská 5/A,
831 04 Bratislava -  mestská časť Nové Mesto

IČO: 47 537 817
DIČ: 2023947761
IČ DPH: SK2023947761

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 114816/B.

Subjekty vykonávajúce dohľad nad činnosťou spoločnosti:

a/Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. 

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: 

http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/attachment/navrh-na-zacatie-ars/ 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad
Bajkalská 2335/3
058 01 Poprad
Tel. 052 2861300, 0944 3311
www.sospotrebitelov.sk

Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o.

Kontaktné údaje na advokátsku kanceláriu:

Obchodné meno:      Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o.

Sídlo:                          17. novembra 37/319, 914 51 Trenčianske Teplice

IČO:                             36 338 397

IČ DPH:                       SK2021885756

Registrácia v OR:       Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14961/R                                 

V zastúpení:                JUDr. Michal Rosina / advokát, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 398


Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866