+421 905 341 866

Žiadosť zákonného zástupcu o prepustenie z väzby mladistvého

Bol mladistvý vzatý do väzby? Ako jeho zákonný zástupca môžete podať žiadosť zákonného zástupcu o prepustenie z väzby mladistvého. Vzor tejto žiadosti vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresná prokuratúra Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Jozef Novák, zákonný zástupca mladistvého nachádzajúceho sa vo výkone väzby, žiadosť o zistenie existencie dôvodov väzby


K sp. zn. Pv1/123/2014


                   Uznesením vyšetrovateľa Policajného zboru Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Úradu kriminálnej polície v Považskej Bystrici, sp. zn. ČVS, zo dňa 02.01.2015 bolo vznesené obvinene môjmu synovi mladistvému Petrovi Novákovi pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona.

                   Uznesením sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014 zo dňa 10.01.2015, bol môj syn vzatý do väzby z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, lebo podľa názoru súdu je dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti.

                   Uvádzam, že väzba je výnimočný procesný úkon, ktorým je zaistená osoba obvineného pre úkony trestného konania. Z ustanovenia § 339 Trestného poriadku, smie byť obvinený mladistvý vzatý do väzby, len ak nemožno účel väzby dosiahnuť inak. Policajt a prokurátor je povinný skúmať v každom štádiu trestného konania z úradnej povinnosti skutočnosti, ktoré majú význam pre zistenie, či účel väzby u mladistvého nie je možné dosiahnuť inak.

                   V tejto súvislosti uvádzam, že môj syn sa v priebehu prípravného konania priznal k spáchaniu trestného činu a svoje konanie oľutoval. Ďalej uvádzam, že moja rodina sa presťahovala z mesta, kde syn trestný čin spáchal, do nového bydliska v Bratislave, čím by sa prerušili styky syna s osobami, ktoré nesprávnym spôsobom naňho vplývali.


V Púchove dňa 15.01.2015


______________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866