+ 421 911 174 666

Žiadosť tehotnej ženy alebo matky novonarodeného dieťaťa o odklad výkonu trestu odňatia slobody

Ste tehotná žena alebo matka novonarodeného dieťaťa? Odklad výkonu trestu odňatia slobody povolí predseda senátu až na jeden rok po pôrode. Podajte žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody a pozrite si náš vzor, ktorý sme vám pripravili.

Martina Nováková, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdená Martina Nováková, žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu tehotenstva


K sp. zn.: 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 02.01.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.01.2015, som bola za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdená na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka, so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

                   Výkon trestu odňatia slobody mám nastúpiť dňa 20.01.2015

                   Predkladám lekársku správu gynekológa MUDr. Petra Nováka, z ktorej vyplýva, že som v druhom mesiaci tehotenstva.

                   Vzhľadom na uvedenú skutočnosť žiadam o odklad výkonu trestu odňatia slobody na jeden rok po pôrode.


V Púchove dňa 16.01.2015


________________________

Martina Nováková


Príloha:

1/ Lekárska správa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666