+ 421 911 174 666

Žiadosť svedka o neuvádzanie miesta bydliska

Máte dôvodnú obavu, že ako svedok prípadne vám blízka osoba môže byť pre uvedenie bydliska svedka v ohrození? Požiadajte o povolenie, aby vám ako svedkovi bolo umožnené uviesť namiesto bydliska pracovisko prípadne inú adresu, na ktorú vám môžu doručovať predvolanie. Prikladáme vám vzor žiadosti svedka o postup podľa § 136 ods. 2 Trestného poriadku.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Žiadosť svedka o neuvádzanie miesta bydliska


               V predmetnej trestnej veci som dňa 31.7.2013 prevzal predvolanie vyšetrovateľa na môj výsluch v procesnom postavení svedka, ktorý sa má uskutočniť dňa 8.8.2013 o 9:00 hod. v miestnosti 120.

               Viem, že spôsob vykonania trestného činu, jeho následky, ako aj okolnosti za ktorých obvinený spáchal trestný čin výrazne zvyšujú jeho závažnosť. Obvinený je veľmi agresívnej povahy a táto skutočnosť vo mne vyvoláva dôvodný pocit ohrozenia.

               Vzhľadom na túto skutočnosť žiadam, aby mi bolo povolené neuvádzať v procesných úkonoch miesto môjho bydliska a namiesto toho, aby bola uvádzaná adresa môjho pracoviska, na ktoré mi môže byť doručené predvolanie.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666