+ 421 911 174 666

Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia

Vykonali ste polovicu trestu domáceho väzenia? Požiadajte o upustenie od výkonu jeho zvyšku. Vzor tejto žiadosti vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia


K sp. zn. 3T


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014 zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody a tiež mi bol uložený trest domáceho väzenia v trvaní päť mesiacov. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, na základe nariadenia súdom trest domáceho väzenia vykonávam od 20.10.2014, pričom polovicu uvedeného trestu som vykonal ku dňu 05.01.2015

                   Výkon trestu domáceho väzenia má nepriaznivý dosah na môj vzťah k mojej matke. K veci dodávam, že moja matka je dlhodobo chorá a nemôže sa postarať o seba a ani o rodinný dom, v ktorom býva. Chcel by som jej pomôcť v tejto neľahkej situácii, je mi to však znemožnené výkonom trestu domáceho väzenia.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby súd podľa ustanovenia § 435 ods. 3 Trestného poriadku upustil od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia.


V Púchove dňa 10.01.2015


___________________

Jozef Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666