+ 421 911 174 666

Žiadosť odsúdeného o upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody

Ochoreli ste na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu či nevyliečiteľnú chorobu? Súd môže upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku. Prikladáme vám vzor žiadosti odsúdeného o upustenie od výkonu trestu.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o upustenie od výkonu trestu odňatia slobody


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roku, so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

                   Dňa 18.10.2014 som prevzal výzvu, aby som najneskôr do 01.11.2014 nastúpil na výkon trestu odňatia slobody do Dubnici nad Váhom.

                   Súdu je známy môj zdravotný stav. Už v priebehu trestného konania som bol niekoľkokrát hospitalizovaný v NsP Považská Bystrica.

                   Podľa lekárskych správ trpím závažnou chorobou (konkretizovať druh ochorenia), ktorá ohrozuje môj život. V súčasnej dobe pravidelne raz do týždňa absolvujem liečebný proces, ktorý je možný len v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach.

                   V prílohe predkladám správu môjho ošetrujúceho lekára o vývoji choroby, ktorou trpím a o spôsobe liečby. Z lekárskej správy jednoznačne vyplýva, že nástupom na výkon trestu odňatia slobody by došlo k vážnemu ohrozeniu môjho života.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam, aby podľa § 413 ods. 2 Trestného poriadku bolo upustené od výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mi bol uložený citovaným rozsudkom.


V Púchove dňa 20.10.2014


___________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Lekárska správa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666