+ 421 911 174 666

Žiadosť o poskytnutie lehoty na obstaranie svojich záležitostí pred výkonom trestu odňatia slobody

Potrebujete si pred výkonom trestu odňatia slobody obstarať svoje záležitosti? Za zákonom ustanovených podmienok vám na to môže predseda senátu poskytnúť primeranú lehotu. Pozrite si náš vzor žiadosti odsúdeného o poskytnutie primeranej lehoty na obstaranie svojich záležitostí pred výkonom trestu odňatia slobody.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o poskytnutie lehoty na obstaranie svojich záležitostí pred výkonom trestu odňatia slobody


K sp. zn.: 2T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 2T/123/2014, zo dňa 01.02.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.02.2015, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka, so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

               Výkon trestu odňatia slobody mám nastúpiť dňa 01.03.2015.

               Žiadam Okresný súd v Považskej Bystrici, aby mi poskytol lehotu do 30.05.2015 na obstaranie mojich záležitostí. V súčasnej dobe dostavujem rodinný dom v Púchove.

               V poskytnutej lehote chcem pripraviť dom do takého stavu, aby sa manželka spolu s našimi troma deťmi mohla doňho nasťahovať. Teraz žijeme v byte, z ktorého sa máme okamžite vysťahovať. Už v priebehu trestného stíhania som si uvedomil nesprávnosť svojho konania, ktoré chcem aspoň čiastočne odčiniť starostlivosťou o rodinu.


V Púchove dňa 20.02.2015


_____________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666