+ 421 911 174 666

Žiadosť odsúdeného o odloženie výkonu trestu odňatia slobody pre vážnu chorobu

Ochoreli ste pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody na vážnu chorobu a nie ste dočasne schopný nastúpiť na jeho výkon, pretože ste v ústavnej starostlivosti? Pripravili sme pre vás vzor žiadosti odsúdeného o odklad výkonu trestu odňatia slobody pre vážnu chorobu.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody pre vážnu chorobu


K sp. zn.: 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 02.01.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.01.2015, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka, so zradením na výkon tohto trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

                   Výkon trestu odňatia slobody mám nastúpiť dňa 20.01.2015, čo však k tomuto termínu nie je možné, preto žiadam o odklad výkonu trestu odňatia slobody pre vážnu chorobu.

                   Dôvodom mojej žiadosti je skutočnosť, že som ochorel na vážnu chorobu (uviesť chorobu podľa lekárskej správy) pre ktorú som momentálne v ústavnej starostlivosti v (uviesť názov zdravotníckeho zariadenia) a z toho dôvodu nie som spôsobilý nastúpiť výkon trestu odňatia slobody.

                   Lekársku správu o mojom zdravotnom stave zo dňa 01.12.2014 v prílohe prikladám.


V Púchove dňa 16.01.2015


_____________________

Jozef NovákPríloha:

1/ Lekárska správa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666