+421 905 341 866

Žiadosť o sprístupnenie informácie

Potrebujete sa dostať k verejne dostupnej informácie z rôznych úradov, akou je napríklad územný plán alebo rozpočet mesta? Prikladáme Vám vzor žiadosti o sprístupnenie takejto informácie.

Jozef Krásny, Veselá 12, 821 01 Bratislava


Doporučene

Podané dňa: 19. 04. 2014

Mesto Trnava

Mestský úrad v Trnave

Hlavná 1

917 01 Trnava

Bratislava 19. 04. 2014


Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácie


Vážený mestský úrad,


v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto žiadam o sprístupnenie aktuálneho územného plánu Mesta Trnava.

Túto informáciu Vás žiadam zaslať elektronicky prostredníctvom e-mailu na moju adresu jozef.krasny@domena.sk. Ak nie je z technických dôvodov možné doručiť túto informáciu elektronicky, žiadam Vás o zaslanie kópie aktuálneho územného plánu na moju adresu uvedenú v záhlaví tejto žiadosti.


S pozdravom


____________________

Jozef KrásnyNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866