+ 421 911 174 666

Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa

Nepozdáva sa vám postup vyšetrovateľa vo vašej trestnej veci a ani nerešpektuje vaše návrhy? Prikladáme pre vás vzor žiadosti, ktorou môžete jeho konanie nechať preskúmať.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Žiadosť o preskúmanie postupu vyšetrovateľa


K č. 123456


               Uznesením vyšetrovateľa PZ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne som stíhaný za trestný čin podvodu.

               Vyšetrovanie v predmetnej veci trvá už viac ako 6 mesiacov. Po nazretí do vyšetrovacieho spisu som zistil, že vyšetrovateľ vypočul už všetkých svedkov, ako aj poškodeného. Zároveň som písomne navrhol, aby bolo vyšetrovanie doplnené o znalecké dokazovanie. Dňa 31.7.2013 som opätovne nazrel do vyšetrovacieho spisu a zistil som, že vyšetrovateľ môj návrh neakceptoval.

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby prokurátor preskúmal postup vyšetrovateľa PZ a aby odstránil prieťahy vo vyšetrovaní.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666