+421 905 341 866

Žiadosť o preskúmanie postupu policajta

Máte pocit, že vaše trestné oznámenie nebolo vybavené? Prikladáme pre vás vzor žiadosti, na základe ktorej prokurátor preskúma predmetné trestné oznámenie.

Jana Nováková, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Žiadosť o preskúmanie postupu policajta


                Dňa 10. 05. 2013 som podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podala trestné oznámenie na bývalého manžela Jozefa Nováka, trvale bytom Veselá 12, 911 01 Trenčín na Okresnom riaditeľstve PZ v Trenčíne pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy.

                Aj napriek tomu, že od podania predmetného oznámenia uplynuli viac ako tri mesiace, nie je mi známe, akým spôsobom bolo v tejto veci rozhodnuté. Policajt, ktorý prijal trestné oznámenie, ma nevyzval, aby som doplnila trestné oznámenie alebo aby som predložila potrebné písomné podklady pre jeho rozhodnutie.

                Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby prokurátor preskúmal postup policajta a výsledok preskúmania mi oznámil.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866