+ 421 911 174 666

Žiadosť o náhradu škody

Vznikla vám v dôsledku protiprávneho úkonu alebo škodnej udalosti škoda? Požiadajte o jej náhradu a pozrite si náš vzor žiadosti.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika


                                                                                                                                                        Hotel ABC

                                                                                                                                                        Okružná 20

                                                                                                                                                        123 45 Vysoké Tatry

                                                                                                                                                        V Púchove dňa 25.01.2015


Vec: Žiadosť o náhradu škody


Vážení predstavitelia Hotela ABC,


V období od 20.01.2015 do 25.01.2015 som bol spolu s rodinou ubytovaný vo Vašom ubytovacom zariadení. Počas pobytu som na výzvu hotela odložil dvoje pánske (2) lyže značky Rossignol do priestoru na to určeného, teda do lyžiarne, ktorá sa nachádza v priestoroch hotela. Pri odložení došlo k poškodeniu jedného páru zlomením a z druhého páru sa jedna lyža stratila.

V dôsledku tejto udalosti mi vznikla škoda vo výške 800,- Eur (slovom: osemsto Eur). V prílohe Vám prikladám kópiu pokladničných dokladov, ktoré preukazujú kúpu lyží a ich kúpnu cenu. Predmetnú sumu Vás týmto žiadam zaslať na účet č. 12345678/0900 vedený v ČSOB, a.s.


S pozdravom


____________________

Jozef Novák


Prílohy:

1/ Kópia pokladničných dokladov.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666