+421 905 341 866

Žiadosť o konanie hlavného pojednávania v neprítomnosti obžalovaného

Pokiaľ ste obžalovaný, hlavné pojednávanie sa nemôže konať vtedy, ak ste vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje desať rokov. Neplatí to však vtedy, ak výslovne odmietnete účasť na hlavnom pojednávaní, prípadne výslovne požiadate, aby sa konalo vo vašej neprítomnosti. Pripravili sme pre vás návrh obžalovaného, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresný súd Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Žiadosť o konanie hlavného pojednávania v neprítomnosti obžalovaného


               V trestnej veci pre zločin ublíženia na zdraví mi dňa 31.7.2013 bolo doručené predvolanie na hlavné pojednávanie, ktoré sa má konať dňa 3.9.2013.

               Výslovne žiadam, aby sa hlavné pojednávanie v určenom termíne konalo v mojej neprítomnosti, za účasti môjho obhajcu JUDr. Jozefa Kabáta.

               Dôvodom mojej neprítomnosti je, že v čase hlavného pojednávania sa zúčastním pracovného pobytu v zahraničí, z ktorého sa vrátim až dňa 18.9.2013.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866