+421 905 341 866

Žiadosť na vrátenie veci, ktorá bola vydaná

Vydali ste vec dôležitú pre trestné konanie alebo vám bola takáto vec odňatá, či prevzatá? Pokiaľ už daná vec nie je potrebná na ďalšie konanie a neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, môžete podať žiadosť o jej vrátenie, ktorú sme pre vás pripravili.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Žiadosť na vrátenie veci, ktorá bola vydaná


               V trestnej veci proti obvinenému Michalovi Kováčovi stíhanému pre prečin krádeže podľa Trestného zákona som na základe výzvy policajta PZ vydal elektrickú vŕtačku zn. Bosch.

               Predmetná vec je mojím vlastníctvom a túto som na žiadosť obvineného tomuto zapožičal dňa 31.5.2013, pričom uviedol, že vŕtačku potrebuje použiť pri rekonštrukcii rodinného domu. Vec mi bola vrátená dňa 31.7.2013.

               Vlastníctvo k veci som dokumentoval vo svojom výsluchu v procesnom postavení svedka v prípravnom konaní.

               Vzhľadom na túto skutočnosť v prípade, že uvedená vec nie je už ďalej potrebná pre účely trestného konania, žiadam, aby mi bola vrátená.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866