+ 421 911 174 666

Vyhlásenie poškodeného späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním

Vyžaduje sa pre trestné stíhanie súhlas poškodeného avšak poškodený chce udelený súhlas vziať späť? Využite náš vzor vyhlásenia poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním, ktorý vám určite pomôže.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Vyhlásenie poškodeného o späťvzatí súhlasu s trestným stíhaním


            Ja Jozef Novák ako poškodený v trestnej veci proti obvinenému Michalovi Novákovi za trestný čin krádeže výslovne vyhlasujem, že svoj súhlas s trestným stíhaním môjho syna Michala Nováka pre prečin krádeže, ktorý som dal do zápisnice o výsluchu poškodeného, týmto beriem späť.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666