+ 421 911 174 666

Uplatnenie nároku na svedočné

Vypovedali ste ako svedok a následne vám vznikol nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov, ušlej mzdy za prácu, prípadne iný preukázateľný ušlý príjem? Pri uplatňovaní týchto nárokov môžete využiť náš vzor uplatnenia nároku na svedočné, ktorý vám prikladáme.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Uplatnenie nároku na svedočné

               V trestnej veci proti obvinenému Michalovi Kováčovi pre trestný čin krádeže som dňa 31.7.2013 vypovedal ako svedok.

               Po výsluchu som si neuplatnil nárok na svedočné, z toho dôvodu si ho uplatňujem v lehote podľa Trestného poriadku. Svedočné pozostáva z týchto položiek:

- cestovné

- náklady na ubytovanie

- stravné

- ušlá mzda

Celkom 83 eur.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666