+421 905 341 866

Trestné oznámenie

Domnievate sa, že došlo k spáchaniu trestného činu alebo ste sa o týchto skutočnostiach dozvedeli hodnoverným spôsobom? Môžete využiť náš vzor trestného oznámia, ktoré môžete podať prokurátorovi, policajtovi či na súde.

Jana Nováková, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Trestné oznámenie


               Podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podávam trestné oznámenie na bývalého manžela Jozefa Nováka, trvale bytom Veselá 12, 911 01 Trenčín pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy.

               Menovaný bol rozsudkom Okresného súdu Trenčín, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 01. 05. 2013 zaviazaný prispievať na výživu nášho maloletého syna Martina Nováka, trvale bytom Pekná 123, 911 01 Trenčín sumou 110 eur mesačne, počnúc dňom 01. 06. 2013 k mojim rukám.

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti som dospela k názoru, že zo strany môjho bývalého manžela došlo k spáchaniu trestného činu zanedbania povinnej výživy. Žiadam, aby v uvedenej veci bolo začaté trestné stíhanie a voči môjmu bývalému manželovi vznesené obvinenie.


V Trenčíne dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jana Nováková

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866