+421 905 341 866

Sťažnosť proti uzneseniu o uložení poriadkovej pokuty

Uložil vám sudca poriadkovú pokutu, prípadne vám ju v prípravnom konaní uložil policajt alebo prokurátor? Vyhotovili sme pre vás vzor sťažnosti obvineného proti uzneseniu o uložení poriadkovej pokuty.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Sťažnosť proti uzneseniu o uložení poriadkovej pokuty


               V trestnej veci proti obvinenému Michalovi Kováčovi stíhanému pre zločin ublíženia na zdraví, som bol vyšetrovateľom PZ predvolaný ako svedok na výsluch, ktorý sa mal konať dňa 31.7.2013.

               Dňa 15.7.2013 mi bolo doručené uznesenie vyšetrovateľa PZ zo dňa 13.7.2013, ktorým mi podľa Trestného poriadku uložil poriadkovú pokutu v sume 500 eur s odôvodnením, že som napriek predchádzajúcemu písomnému predvolaniu bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchol výzvu danú mi ako svedkovi dostaviť sa na výsluch.

               Proti tomuto uzneseniu podávam v zákonnej lehote troch dní od jeho oznámenia sťažnosť.

               Uvádzam, že v čase od 27.7.2013 do 8.8.2013 som sa zúčastnil dovolenky v Turecku. Vzhľadom na skutočnosť, že som slobodný a žijem v domácnosti sám, nebol som o doručení predvolania na výsluch upovedomený.

               Z tohto dôvodu navrhujem, aby vyšetrovateľ PZ podľa Trestného poriadku sám vyhovel mojej sťažnosti. Ak sťažnosti nevyhovie, aby ju predložil dozorujúcemu prokurátorovi Okresnej prokuratúry Trenčín k rozhodnutiu.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866