+ 421 911 174 666

Sťažnosť obvineného proti uzneseniu o vzatí do väzby

Vzali vás do väzby, avšak nebola dodržaná zákonná lehota na odovzdanie súdu, a teda ste boli súdu odovzdaný po uplynutí lehoty 24 hodín po zatknutí? Pozrite si náš vzor sťažnosti obvineného proti uzneseniu o vzatí do väzby z dôvodu, že bol odovzdaný súdu po uplynutí zákonnej lehoty.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Obvinený Jozef Novák pre trestný čin lúpež podľa § 188 ods.1 Trestného zákona, sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby


K sp. zn.: Tp/123/2015


                 Ako obvinený zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Trestného zákona som bol na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Považskej Bystrici zatknutý príslušníkmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici dňa 10.01.2015 o 10.00 hod.

                  Pred sudcu pre prípravné konanie som bol dodaný dňa 11.01.2015 o 15.00 hod. Tento ma vypočul a rozhodol o mojom vzatí do väzby.

                  Uvádzam, že podľa § 73 ods. 4 Trestného poriadku orgán, ktorý obvineného zatkol na podklade príkazu, je povinný ho bez meškania, najneskôr do 24 hodín, dodať súdu, ktorého sudca príkaz vydal. Ak sa tak nestane, musí byť obvinený prepustený na slobodu.

                  Z uvedeného je zrejmé, že v mojom prípade som bol príslušníkmi Policajného zboru odovzdaný až po uplynutí 24 hodín od môjho zatknutia.

                 Vzhľadom na uvedenú skutočnosť žiadam, aby bolo mojej sťažnosti vyhovené a z dôvodu porušenia ustanovenia § 73 ods. 4 Trestného poriadku som bol ihneď prepustený na slobodu.


V Púchove dňa 12.01.2015


____________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666