+421 905 341 866

Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu

Zamietol sudca pre prípravné konanie v prípravnom konaní vašu žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu? Môžete podať sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie o zamietnutí jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, ktorej vzor vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Obvinený Jozef Novák pre trestný čin podvod podľa § 221 Trestného zákona, sťažnosť proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu


K sp. zn.: Tp/123/2014


                   Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Považskej Bystrici uznesením zo dňa 02.01.2015, sp. zn. Tp/123/2014, zamietol moju žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu.

                   Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že naďalej trvajú dôvody väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku tak, ako to bolo v čase môjho vzatia do väzby dňa 01.12.2014

                   Proti citovanému uzneseniu sudcu pre prípravné konanie podávam sťažnosť.

                   Pokiaľ ide ô dôvodnú obavu, že sa budem skrývať, aby som sa tak vyhol trestnému stíhaniu, znovu uvádzam, že jediným dôvodom, prečo som sa nezdržiaval v mieste bydliska, bola skutočnosť, že som si v Bratislave hľadal prácu, teda nemal som úmysel vyhýbať sa trestnému stíhaniu.

                   Trestné stíhanie v mojej trestnej veci trvá už 12 mesiacov. V jeho priebehu som sa priznal k spáchaniu skutku, ktorý mi je kladený za vinu. Po nahliadnutí do spisu som zistil, že vyšetrovanie je prakticky skončené.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujem, aby bolo zrušené napadnuté uznesenie a so zreteľom na skutočnosť, že dôvody väzby pominuli, žiadam, aby som bol prepustený na slobodu.


V Púchove dňa 05.01.2015


____________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866