+421 905 341 866

Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby

Boli ste vzatý do väzby? Pozrite si vzor sťažnosti obvineného proti rozhodnutiu o vzatí do väzby, ktorý sme vyhotovili.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Obvinený Jozef Novák pre trestný čin podvod podľa § 221 ods.1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, sťažnosť proti rozhodnutiu o vzatí do väzby


K sp. zn.: Tp1/123/2014


                   Po vznesení obvinenia pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona som bol na návrh prokurátora sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. Tp/123/2014, zo dňa 01.12.2014 vzatý do väzby z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.

                   Podľa § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku obvinený môže byť vzatý do väzby, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo mu hrozí vysoký trest.

                   Poukazujem na skutočnosť, že záver sudcu pre prípravné konanie vzťahujúci sa k dôvodom uvedeným v § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku je mylný. Je pravdou, že som sa nezdržiaval v mieste bydliska, na adrese, ktorú som uviedol vyšetrovateľovi Policajného zboru. Zdržiaval som sa u svojej družky v Bratislave, kde som pracoval už pred spáchaním trestného činu. Túto skutočnosť som vyšetrovateľovi Policajného zboru včas oznámil. Teda svojím odchodom som nemal v úmysle sa skrývať, a tak sa vyhnúť trestnému stíhaniu. Domnievam sa, že takéto vzdialenie sa z bydliska nemôže vyvolávať dôvodnú obavu vo vzťahu k dôvodom väzby uvedeným v § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.

                   Vzhľadom na to, že konkrétne skutočnosti nepotvrdzujú dôvod väzby uvedený v § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, žiadam o zrušenie napadnutého rozhodnutia a prepustenia z väzby na slobodu


V Púchove dňa 02.01.2015


___________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866