+ 421 911 174 666

Sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu o pripadnutí peňažnej záruky štátu

Bola vám uložená poriadková pokuta sudcom, prípadne v prípravnom konaní policajtom alebo prokurátorom? Vyhotovili sme pre vás vzor sťažnosti obvineného proti uzneseniu o uložení poriadkovej pokuty.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Obvinený Jozef Novák pre trestný čin lúpež podľa § 71 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, sťažnosť proti uzneseniu o pripadnutí peňažnej záruky štátu


K sp. zn.: Tp1/123/2014


                   Rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorý prijal mnou ponúknutú peňažnú záruku v sume 5.000,- Eur, som bol ako obvinený zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Trestného zákona prepustený z väzby, v ktorej som sa nachádzal z dôvodu § 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku, na slobodu.

                   Uznesením, proti ktorému smeruje moja sťažnosť, sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Považskej Bystrici podľa § 81 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku rozhodol na návrh prokurátora tak, že peňažná záruka v sume 5.000,- Eur pripadá štátu. Súd odôvodnil pripadnutie peňažnej záruky štátu tým, že som sa skrýval, a tak znemožnil doručenie predvolania na výsluch obvineného.

                   Uvádzam, že je pravdou, že po prepustení z väzby som odišiel do Bratislavy kde žije moja sestra, ale dôvodom môjho odchodu bola skutočnosť, že som si chcel nájsť prácu. V priebehu pobytu som utrpel pri dopravnej nehode vážne zranenie, pričom som bol v bezvedomí a hospitalizovaný v nemocnici. Uvedenú skutočnosť som súdu nemohol oznámiť.

                   Žiadam, aby mojej sťažnosti bolo vyhovené a napadnuté rozhodnutie zrušené, lebo podľa môjho názoru neboli splnené podmienky uvedené v § 81 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku pre pripadnutie peňažnej záruky štátu.


V Púchove dňa 02.01.2015


____________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666