+421 905 341 866

Prijatie cudzej zmenky

Vystavili ste zmenku, v ktorej zaväzujete zmenečníka, aby plnil zmenkovému veriteľovi? Prijatie zmenky zmenečníkom sa píše na zmenku a musí byť bezpodmienečné. Pozrite si náš vyhotovený vzor.

Cudzia zmenka

_______________________________________________________________________________

V Púchove, dňa 02.01.2015

Za túto zmenku zaplaťte Petrovi Novákovi, nar. 02.02.1960, r.č.: 600202/1234, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika sumu 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).


Zmenečník: Ján Malý

Bydlisko: ul. 1. Mája 15, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Nar.: 03.03.1960

R.č.: 600303/5432

Štátna príslušnosť: SR


Zmenka je splatná: 30.01.2015

Miesto splatnosti: Púchov


Vystaviteľ zmenky: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Nar.: 01.01.1950

R.č: 500101/1234

Štátna príslušnosť: SR


_____________________

Jozef Novák
Prijaté dňa 10.01.2015


_____________________

Ján MalýNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866