+421 905 341 866

Prevod zmenky

Každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť indosamentom (rubopisom), ktorý musí byť bezpodmienečný. Indosament treba napísať na zmenku alebo na list s ňou spojený (prívesok). Musí ho podpísať indosant (kto zmenku rubopisom prevádza). V indosamente nemusí byť udaný indosatár (na koho sa zmenka rubopisom prevádza). Pripravili sme pre vás vzor.

Cudzia zmenka

_______________________________________________________________________________

V Púchove, dňa 02.01.2015

Za túto zmenku zaplaťte Petrovi Novákovi, nar. 02.02.1960, r.č.: 600202/1234, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika sumu 5.000,- Eur (slovom: päťtisíc Eur).


Zmenečník: Ján Malý

Bydlisko: ul. 1. Mája 15, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Nar.: 03.03.1960

R.č.: 600303/5432

Štátna príslušnosť: SR


Zmenka je splatná: 30.01.2015

Miesto splatnosti: Púchov


Vystaviteľ zmenky: Jozef Novák, rod. Novák

Bydlisko: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Nar.: 01.01.1950

R.č: 500101/1234

Štátna príslušnosť: SR


_____________________

Jozef NovákIndosament

Indosatár: Ján Malý

Bydlisko: ul. 1. mája 15, 020 01 Púchov, Slovenská republika

Nar.: 03.03.1960

R.č.: 600303/5432

Štátna príslušnosť: SR____________________

Jozef Novák, indosant


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866