+421 905 341 866

Pokus o zmier

Vyzvali ste dlžníka na plnenie 1. a 2. upomienkou, avšak na vašu výzvu nereagoval a svoj záväzok nesplnil? Pošlite mu pokus o zmier, ktorého vzor sme vám pripravili.

Pokus o zmier

_______________________________________________________________________________

Veriteľ:

Obchodné meno: ABC, s.r.o.

Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 12 345 67

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Zastúpená: Jozef Novák, konateľ


Dlžník:

Obchodné meno: DEF, s.r.o.

Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 76 543 21

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

Zastúpená: Peter Novák, konateľ


Vážený pán Peter Novák,


už dvakrát sme Vás upomínali o zaplatení faktúry č. 1234/2014 zo dňa 01.12.2014, ktorá bola splatná dňa 02.01.2015 vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur).

Ak nezaplatíte do troch (3) dní, budeme jej úhradu vymáhať súdnou cestou. Zároveň Vás upozorňujeme, že konečnú sumu faktúry zvyšujeme o penále 0,05% za každý deň omeškania vo výške 300,- Eur (slovom: tristo Eur).

V Púchove, dňa 01.04.2015


_______________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866