+ 421 911 174 666

Podnet poškodeného na ustanovenie zástupcu z radov advokátov

Ste poškodený, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody, avšak nemáte dostatočné prostriedky, aby ste uhradili s tým súvisiace náklady? Môžete sa domáhať ustanovenia z radom zástupcov advokátov. Prikladáme vám vzor podnetu poškodeného na ustanovenie zástupcu z radov advokátov.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Podnet poškodeného na ustanovenie zástupcu z radov advokátov


           Uznesením vyšetrovateľa PZ je Michal Kováč obvinený pre obzvlášť závažný zločin ublíženia na zdraví podľa Trestného zákona.

           Podľa Trestného poriadku som si v trestnom konaní uplatnil nárok na náhradu škody a o mojom nároku nebolo doteraz nijakým spôsobom rozhodnuté v žiadnom konaní.

           V súčasnej dobe som vo veľmi zlej finančnej situácii, som nezamestnaný, nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť a nevlastním žiadny majetok. Svoje životné náklady uhrádzam len zo sociálnych dávok a dočasne som ubytovaný v azylovom dome.

           Vzhľadom na to, že na uplatnenie nároku na náhradu škody nemám dostatočné prostriedky, podávam podnet, aby prokurátor podal návrh sudcovi pre prípravné konanie na ustanovenie zástupcu z radov advokátov.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666