+421 905 341 866

Podnet na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia

Chcete zmeniť spôsob výkonu ochranného liečenia? Prikladáme vám vzor podnetu na zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia podľa § 74 ods. 1 Trestného zákona.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, podnet na zmenu spôsobu výkonu ochranného opatrenia


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 6T/123/2014, zo dňa 01.02.2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody a zároveň mi bolo uložené aj protialkoholické liečenie s jeho výkonom ústavnou formou. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.02.2015 a dňa 20.02.2015 som nastúpil výkon protialkoholického liečenia v (uviesť zdravotnícke zariadenie).

                   Už po spáchaní prečinu, v priebehu prípravného konania som si začal uvedomovať nesprávnosť svojho konania. Už v tejto dobe som začal postupne obmedzovať požívanie alkoholických nápojov. V súčasnej dobe sa už 4 mesiace úspešne liečim a domnievam sa, že môj psychický a zdravotný stav sa výrazne zlepšil. Rozhodne som odhodlaný v budúcnosti abstinovať.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd podľa ustanovenia § 446 ods. 1 Trestného poriadku zmenil výkon ochranného protialkoholického liečenia z ústavnej formy na ambulantnú formu.


V Púchove dňa 17.02.2015


__________________

Jozef Novák
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866