+421 905 341 866

Podanie poškodeného o výške spôsobenej škody

Bola vám v dôsledku spáchaného trestného činu spôsobená škoda? Môžete navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť vám túto škodu. Využite náš vzor podania poškodeného o výške spôsobenej škody oznámeným trestným činom, ktorý vám pri uplatňovaní vášho nároku pomôžu.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Podanie poškodeného o výške spôsobenej škody


               Dňa 31.7.2013 manželka podala na Okresnom riaditeľstve v Trenčíne trestné oznámenie, v ktorom uviedla, že dňa 30.7.2013 sa neznámy páchateľ vlámal do nášho bytu a poskytla zoznam odcudzených vecí.

               Po mojom návrate z pracovnej cesty som zistil, že okrem už uvedených odcudzených vecí boli odcudzené aj moje hodinky v sume 220 eur.

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby som bol podľa Trestného poriadku vypočutý s tým, že žiadam, aby súd v odsudzujúcom rozsudku rozhodol o mojom nároku na náhradu škody.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866