+421 905 341 866

Plnomocenstvo

Plnomocenstvo, ale aj splnomocnenie alebo plná moc je možné využiť vždy, keď splnomocniteľ nemôže úkon spraviť osobne. Prikladáme vám jednoduchý vzor, ktorým poveríte splnomocnenca na vykonanie potrebných úkonov.

PLNOMOCENSTVO


Ja, Jozef Krásny, Veselá 12, 821 01 Bratislava, č. OP EC 123456 ako splnomocniteľ, týmto splnomocňujem pána Ing. Petra Švehlu, č. OP EB 654321 ako splnomocnenca, aby ma ako stavebníka zastupoval v stavebnom konaní vedenom na stavebnom úrade v Pezinku pod číslom Výst, 2013-123/54321/Sz.Toto plnomocenstvo je časovo neobmedzené a platí na celé prvostupňové konanie.


V Bratislave, dňa 19. 04. 2015

_________________________

podpis splnomocniteľa


Splnomocnenie prijímam:

_______________________                                          

podpis splnomocnenca

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866