+421 905 341 866

Oznámenie svedka o odopretí vypovedať

Existuje niektorý z dôvodov, ktoré ustanovuje Trestný poriadok a pre ktorý môžete ako svedok odoprieť výpoveď? Pozrite si náš vzor oznámenia svedka o odopretí vypovedať.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Oznámenie svedka o odopretí vypovedať


               V predmetnej trestnej veci som dňa 8.8.2013 prevzal predvolanie vyšetrovateľa na môj výsluch v procesnom postavení svedka, ktorý sa má uskutočniť dňa 28.8.2013 o 10:00 hod. v miestonosti 117.

               Uvádzam, že obvinený Martin Novák je mojím bratom, a preto v súlade s Trestným poriadkom využívam svoje právo v uvedenej veci nevypovedať v procesnom postavení svedka.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866