+421 905 341 866

Ospravedlnenie obvineného z neúčasti

Existuje vážny dôvod, v dôsledku ktorého sa ako obvinený nemôžete zúčastniť na procesnom úkone? Využite náš vyhotovený vzor ospravedlnenia obvineného z neúčasti na procesnom úkone a vyhnite sa tak vášmu predvedeniu na procesný úkon.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Ospravedlnenie obvineného z neúčasti


               V predmetnej trestnej veci som dňa 31.7.2013 prevzal predvolanie vyšetrovateľa na konfrontáciu, ktorá sa má uskutočniť dňa 8.8.2013 o 9:00 hod. v miestnosti 120.

               Oznamujem vyšetrovateľovi, že v uvedenom termíne sa nariadenej konfrontácie nezúčastním z dôvodu mojej účasti na pracovnom rokovaní v zahranicí, kam ma vysiela môj zamestnávateľ. V prílohe predkladám potvrdenie zamestnávateľa o mojej služobnej ceste.

               Uvádzam, že po návrate sa na základe predvolania nariadeného úkonu trestného konania samozrejme zúčastním.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866