+421 905 341 866

Odvolanie závetu

Napísali ste závet avšak chcete ho zrušiť? Jedným zo spôsobov je odvolanie závetu, vzor odvolania sme pre vás pripravili.

Odvolanie závetu

_______________________________________________________________________________


Ja, dole podpísaný Jozef Novák, nar. 01.01.1950, r.č.: 500101/1234, bydliskom Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika, uskutočňujem toto odvolanie závetu:


Dňa 02.01.2013 som napísal vlastnou rukou závet, v ktorom som ustanovil za dediča celého svojho majetku môjho syna, Petra Nováka, nar. 01.01.1990, r.č.: 900101/1234, bydliskom Námestie slobody 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika. Závet som uložil u notára p. JUDr. Jána Malého, a to dňa 10.01.2013.


Tento svoj závet odvolávam.


V Púchove, dňa 02.01.2015


_______________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866