+421 905 341 866

Odvolanie poškodeného

Je rozhodnutie o uplatnenom nároku poškodeného na náhradu škody v rozpore so zákonom? Môžete podať odvolanie poškodeného, ktorého vzor sme pre vás pripravili.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresný súd Trenčín

Piaristická 27

912 50 Trenčín 1


Vec: Odvolanie poškodeného


               Ja Jozef Novák ako poškodený podávam odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Trenčíne, ktorým bol Michal Kováč odsúdený na trest odňatia slobody za trestný čin krádeže.

               Okresný súd v Trenčíne v odsudzujúcom rozsudku nerozhodol o mojom uplatnenom nároku na náhradu škody spôsobenej obžalovaným Michalom Kováčom.

               Rozsudok mi bol doručený dňa 8.8.2013. Odvolanie podávam dnešného dňa, teda v lehote uvedenej v poučení.

               Odvolanie podávam z dôvodu, že nárok na náhradu škody, ktorá mi bola spôsobená vo výške 800 eur som si uplatnil.

               Vzhľadom na to, že svoj nárok na náhradu škody proti obžalovanému som si uplatnil včas, navrhujem odvolaciemu Krajskému súdu v Trenčíne, aby napadnutý rozsudok Okresného súdu v Trenčíne sám doplnil o chýbajúci výrok o náhrade škody.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866