+421 905 341 866

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Uzatvorili ste s druhou zmluvnou stranou zmluvu, avšak chcete od nej odstúpiť? Pozrite si náš vzor odstúpenia.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika                                                                                                                                                                    Peter Novák

                                                                                                                                                                    Okružná 20

                                                                                                                                                                    020 01 PúchovVec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy motorového vozidla


Vážený pán Peter Novák,


dňa 30.01.2015 som s Vami uzatvoril kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol osobný automobil značky Škoda Octavia, rok výroby 2009, EVČ PU123BC, č. karosérie XXX, č. motora XXX (ďalej len „vozidlo“) za dojednanú kúpnu cenu 3.000,- Eur (slovom: tritisíc Eur).

V deň uzatvorenia zmluvy som Vám dojednanú kúpnu cenu zaplatil a vozidlo som od Vás prevzal.

Po dôkladnej prehliadke vozidla a jeho preskúšaní nasledujúci deň po uzatvorení zmluvy, Vám oznamujem, že som na vozidle objavil vadu, ktorá spočíva v nefunkčnej ručnej brzde.

Vzhľadom na to, že ste ma pri uzatváraní zmluvy výslovne ubezpečili, že vozidlo nemá žiadne vady a z povahy vady je zrejmé, že vozidlo túto vadu malo už v čase uzatvorenia zmluvy, oznamujem Vám, že v zmysle ust. § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka od zmluvy odstupujem. Zároveň Vás žiadam o vrátenie kúpnej ceny, a to do 3 dní od doručenia tohto odstúpenia. Následne Vám vozidlo vrátim.


Púchov, dňa 01.02.2015


____________________

Jozef Novák

kupujúciNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866