+421 905 341 866

Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním

Bol spáchaný trestný čin a pre trestné stíhanie sa v zmysle trestného poriadku vyžaduje súhlas poškodeného? Poškodený môže tento súhlas odoprieť. Prikladáme vám vzor odopretia súhlasu poškodeného s trestným stíhaním.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Odopretie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním


               Po trestnom oznámení podľa Trestného poriadku poverený príslušník PZ zistil skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mladistvý Michal Novák mal spáchať prečin krádeže a je teda dostatočne odôvodnený záver na vznesenie obvinenia.

               Poškodeným v tejto trestnej veci som ja Jozef Novák.

               Vzhľadom na to, že mladistvý voči ktorému by malo byť vznesené obvinenie je mojím synom, týmto svojím písomným vyjadrením výslovne odopieram súhlas s jeho trestným stíhaním.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866