+421 905 341 866

Odklad daňového prizania - právnická osoba

Chcete požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby? Pripravili sme vám vzor žiadosti.

ABC, s.r.o., Vodárenská 12, 020 01 Púchov

IČO: 12 345 678, DIČ: 1234567890, IČ DPH: SK1234567890

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Mobil: 0948 123 456, E-mail: info@info.sk, www.info.sk



Osobne/Doporučene

Podané dňa: 24.03.2015

Daňový úrad Trenčín

Kontaktné miesto Púchov

Štefánikova 820

020 01 Púchov

Púchov 24.03.2015


Vec:

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby


Vážený daňový úrad,


na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení prechodného ustanovenia § 52t ods. 7 Vám týmto oznamujeme, že za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v zmysle ust. § 49 ods. 2 predlžuje do 30.06.2015.

Súčasťou našich príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.


S pozdravom


_________________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ

daňový subjekt





Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866