+421 905 341 866

Odklad daňového priznania - fyzická osoba

Chcete požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby? Pripravili sme pre vás vzor žiadosti.

Jozef Novák, Vodárenská 12, 020 01 Púchov, nar. 01.01.1990, r. č. 900101/1234, DIČ: 1234567890, Mobil: 0948 123 456


Osobne/Doporučene

Podané dňa: 24.03.2015


Daňový úrad Trenčín

Kontaktné miesto Púchov

Štefánikova 820

020 01 Púchov

Púchov 24.03.2015


Vec:

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby


Vážený daňový úrad,


na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení prechodného ustanovenia § 52t ods. 7 Vám týmto oznamujem, že za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby v zmysle ust. § 49 ods. 2 predlžuje do 30.06.2015

Súčasťou mojich príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.


S pozdravom


_________________________

Jozef Novák

daňovník

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866