+ 421 911 174 666

Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania

Existuje dôvod, pre ktorý by mohlo dôjsť k obligatórnemu prípadne fakultatívnemu zastaveniu trestného stíhania? Prikladáme vám vzor návrhu obvineného na zastavenie trestného stíhania.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Návrh obvineného na zastavenie trestného stíhania


               Uznesením povereného príslušníka PZ som stíhaný za trestný čin krádeže.

               Vo svojej sťažnosti proti uzneseniu, ako aj vo svojom výsluchu som stále tvrdil, že počas návštevy v rodinnom dome u poškodeného som neodcudzil finančnú hotovosť 800 eur. Dnešného dňa mi družka poškodeného uviedla, že jej druh pri upratovaní našiel bankovky v hotovosti 800 eur vo svojich osobných dokladoch.

               Vzhľadom na to, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, žiadam, aby trestné stíhanie proti mne zastavil.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666