+ 421 911 174 666

Návrh poškodeného na zaistenie majetku obvineného

Existuje dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody, ktorá bola spôsobená spáchaným trestným činom, bude marené alebo sťažované? V tomto prípadne možno nárok poškodeného zaistiť. Pri uplatňovaní nároku môžete využiť náš vzor návrhu poškodeného na zaistenie majetku obvineného, ktorý vám prikladáme.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Návrh poškodeného na zaistenie majetku obvineného


               Uznesením vyšetrovateľa PZ je Michal Kováč obvinený pre obzvlášť závažný zločin sprenevery podľa Trestného zákona.

               V zmysle Trestného poriadku som si v trestnom konaní uplatnil nárok na náhradu škody a o mojom nároku nebolo doteraz nijak rozhodnuté v žiadnom konaní.

               Obvinený je stíhaný na slobode a zistil som, že obvinený svoj majetok postupne prevádza na iné osoby a rodinných príslušníkov.

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby prokurátor zaistil nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom na majetku obvineného.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666