+421 905 341 866

Návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o jeho osvedčení v skúšobnej dobe

Boli ste podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody a súd vám určil skúšobnú dobu na osvedčenie? Po jej uplynutí môžete podať návrh podmienečne prepusteného na rozhodnutie o osvedčení v skúšobnej dobe. Pripravili sme pre vás vzor tohto návrhu.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Podmienečne prepustený Jozef Novák, návrh na osvedčenie v skúšobnej dobe


K sp. zn. Pp 1234/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2013, zo dňa 01.10.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2013, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roku, so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.

                   Po vykonaní polovice trestu odňatia slobody som bol uznesením Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. Pp 1234/2014, zo dňa 15.04.2015, podľa § 418 ods. 1 Trestného poriadku s poukázaním na § 66 ods. 1 písm. a) Trestného zákona podmienečne prepustený na slobodu a zároveň mi súd podľa § 68 ods. 1 Trestného zákona určil skúšobnú dobu v trvaní jedného roku. Skúšobná doba začala podmienečným prepustením na slobodu dňa 15.04.2015

                   Z uvedeného je zrejmé, že skúšobná doba dňa 15.04.2016 uplynula.

                   V priebehu skúšobnej doby som žil riadnym životom. V súčasnej dobe som zamestnaný v ABC, s.r.o., Námestie slobody 21, 020 01 Púchov a svoje pracovné povinnosti si plním zodpovedne a pravidelne som zamestnávateľom odmeňovaný. Hodnotenie zamestnávateľa prikladám v prílohe. Žijem v spoločnej domácnosti s manželkou, s ktorou vychovávame dve maloleté deti, pričom sme začali stavať rodinný dom. Mám za to, že rodina a zamestnávateľ mi vytvorili zázemie, ktoré dovŕšilo proces mojej nápravy.

                   V priebehu skúšobnej doby som nespáchal iný trestný čin a ani priestupok.

                   Domnievam sa, že v skúšobnej dobe som splnil podmienky uvedené v ustanovení § 68 ods. 2 Trestného zákona.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam, aby súd podľa § 416 ods. 2 Trestného poriadku vyslovil, že som sa v skúšobnej dobe osvedčil.


V Púchove dňa 01.05.2016


________________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Hodnotenie zamestnávateľa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866