+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu trestu odňatia slobody

Chcete zmeniť spôsob výkonu trestu odňatia slobody? Pripravili sme pre vás vzor návrhu odsúdeného na zmenu spôsobu výkonu trestu odňatia slobody.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu odňatia slobody


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2013, zo dňa 01.10.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2013, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov, so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu so stredným stupňom stráženia.

                   Trest vykonávam od 20.10.2013 v Ústave na výkon trestu v Želiezovciach.

                   Domnievam sa, že v mojom prípade trest, ktorý vykonávam, plní svoju výchovnú úlohu a je možné moje preradenie na ďalší výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Od nástup do výkonu trestu som sa iniciatívne zapojil do pracovného procesu, v ktorom podávam výborné výkony a priebežne plním predpísanú pracovnú normu. Zapájam sa do športových a kultúrnych voľnočasových aktivít. Správam sa disciplinovane, som úctivý k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, za čo som bol už 4-krát disciplinárne odmenený. Pravidelne udržiavam kontakt s rodinnými príslušníkmi.

                   Vo výkone trestu odňatia slobody som si v plnom rozsahu uvedomil škodlivosť svojho protiprávneho konania a aj týmto spôsobom prejavujem úprimnú ľútosť nad takýmto konaním.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam o zmenu spôsobu výkonu trestu odňatia slobody preradením z výkonu trestu v ústave na výkon trestu so stredným stupňom stráženia do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.


V Želiezovciach dňa 20.10.2014


__________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666