+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia

Uložil vám súd ochranné liečenie a chcete požiadať o prepustenie? Pozrite si vzor návrhu odsúdeného na prepustenie z ochranného liečenia.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Púchov


Vec: Odsúdený Jozef Novák, návrh na ukončenie ochranného liečenia


K sp. zn: 6T/123/2014


               Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 6T/123/2014 zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, mi bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona uložený nepodmienečný trest odňatia slobody a zároveň mi bolo uložené aj protialkoholické liečenie s jeho výkonom ústavnou formou. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014. Výkon trestu odňatia slobody som ukončil dňa 16.10.2015.

               Počas výkonu trestu odňatia slobody som bol nútený abstinovať a tiež som sa počas výkonu tohto trestu dobrovoľne podrobil ambulantnej liečbe. Lekársku správu o absolvovaní predmetnej liečby prikladám v prílohe. Podľa lekárskej správy vykonaná liečba bola úspešná.

               Po absolvovaní výkonu trestu odňatia slobody som dňa 20.10.2015 nastúpil na ústavné ochranné liečenie, ktoré sa vykonáva v (uviesť názov zdravotníckeho zariadenia).

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby súd v zmysle ustanovenia § 448 ods. 1 Trestného poriadku ukončil výkon ochranného liečenia.


V Púchove dňa 30.10.2015


___________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Lekárska správa o absolvovanom liečení.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666