+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na povolenie splácania peňažného trestu po častiach

Bol vám uložený peňažný trest, avšak chcete, aby vám predseda senátu povolil splácať peňažný trest po častiach? Pozrite si vzor návrhu odsúdeného na povolenie splácania peňažného trestu po častiach, ktorý sme pre vás pripravili.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o povolenie výkonu peňažného trestu v splátkach


K sp. zn. 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody a tiež mi bol uložený peňažný trest vo výške 800,- eur.

                   Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014 a výzvu na zaplatenie peňažného trestu som prevzal dňa 20.10.2014.

                   Uvádzam, že v súčasnej dobe som nezamestnaný. Prácu som stratil z dôvodu, že zahraničný investor zatvoril závod, v ktorom som nepretržite pracoval 5 rokov. Výpoveď danú mi zamestnávateľom prikladám vo fotokópii. Dňa 02.01.2015 nastupujem do nového zamestnania a v najbližšej dobe so zamestnávateľom uzavriem pracovnú zmluvu.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam súd, aby mi bolo povolené podľa § 430 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku splácať peňažný trest po častiach, a to v mesačných splátkach vo výške 100,- eur tak, aby bol celý zaplatený najneskôr do jedného roka odo dňa, keď rozsudok nadobudol právoplatnosť.


V Púchove dňa 02.11.2014


________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Výpoveď daná zamestnávateľom.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666