+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na podmienečné upustenie súdom od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu

Chcete, aby súd rozhodol o podmienečnom upustení od zvyšku trestu zákazu pobytu? Pozrite si vzor návrhu odsúdeného na podmienečné upustenie súdom od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu podľa § 71 Trestného zákona.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, návrh odsúdeného na podmienečné upustenie súdom od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody a tiež mi bol uložený trest zákazu pobytu v trvaní jedného roka. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, pričom polovicu uvedeného trestu som vykonal ku dňu 15.04.2015

                   Uvádzam, že v súčasnej dobe som zamestnaný v ABC, s.r.o., Námestie slobody 20, 020 01 Púchov a svoje pracovní povinnosti si plním zodpovedne a pravidelne som zamestnávateľom odmeňovaný. Hodnotenie zamestnávateľa prikladám v prílohe. Žijem v spoločnej domácnosti s manželkou, s ktorou vychovávame dve maloleté deti, pričom sme začali stavať rodinný dom. Domnievam sa, že spôsobom svojho života dokazujem, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. K veci dodávam, že v meste Považská Bystrica, na ktoré sa vzťahuje zákaz môjho pobytu, žije moja matka, ktorá je dlhodobo chorá a nemôže sa postarať o seba a ani o rodinný dom, v ktorom býva. Chcel by som jej pomôcť v tejto neľahkej situácii, je mi to však znemožnené výkonom trestu zákazu pobytu.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby súd podľa ustanovenia § 434 ods. 6 Trestného poriadku podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu.


V Púchov dňa 20.04.2015


______________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Hodnotenie zamestnávateľa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666