+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Chcete, aby súd rozhodol o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti? Pripravili sme vám návrh odsúdeného na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súdom podľa § 69 Trestného zákona.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, návrh odsúdeného na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti


K sp. zn. 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, mi bol za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods.1, ods. 2. a) Trestného zákona uložený podmienečný trest odňatia slobody a zároveň aj trest zákazu činnosti v trvaní dvoch rokov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2014, polovicu trestu zákazu činnosti som vykonal dňa 15.04.2015.

                   Po celý čas výkonu trestu zákazu činnosti som si svedomito plnil povinnosti v zamestnaní. Počas výkonu predmetného trestu som bol preradený na inú prácu, ktorá nie je honorovaná tak, ako keď som vykonával prácu profesionálneho vodiča. Zamestnávateľ hodnotí moje pracovné výsledky pozitívne, o čom predkladám pracovné hodnotenie. V dobe výkonu trestu som nebol trestne a ani priestupkovo stíhaný. Pred uložením trestu som nebol tresne stíhaný a trestný čin, ktorý som spáchal, bol len vybočením z môjho riadneho života.

                   Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadam, aby súd podľa ustanovenia § 437 ods. 4 Trestného poriadku podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a aby mi bola na zvyšok nevykonaného trestu určená primeranú skúšobná doba.


V Púchove dňa 01.05.2015


__________________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Pracovné hodnotenie zamestnávateľa.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666