+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Sú splnené podmienky na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody? Podajte návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody podľa § 66 Trestného zákona. Vzor tohto návrhu vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, návrh na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní jedného roku, so zaradením na výkon tohto trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Výkon trestu odňatia slobody som nastúpil dňa 17.10.2014 a vykonávam ho doteraz v Ústave na výkon trestu v Dubnica nad Váhom

                   Polovicu uloženého trestu odňatia slobody som vykonal k 17.04.2014.

                   Domnievam sa, že v mojom prípade trest, ktorý vykonávam, plní svoju výchovnú úlohu. Od nástupu do výkonu trestu som sa iniciatívne zapojil do pracovného procesu, v ktorom podávam výborné výkony a priebežne plním predpísanú pracovnú normu. Zapájam sa do športových a kultúrnych voľnočasových aktivít. Správam sa disciplinovane, som úctivý k príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, za čo som bol už 4-krát disciplinárne odmenený. Pravidelne udržiavam kontakt s rodinnými príslušníkmi.

                   Vo výkone trestu odňatia slobody som si v plnom rozsahu uvedomil škodlivosť svojho protiprávneho konania a aj týmto spôsobom prejavujem úprimnú ľútosť nad takýmto konaním.

                    Uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že v mojom prípade sú naplnené predpoklady ustanovené v § 66 ods. 1 Trestného zákona, vzťahujúce sa k môjmu podmienečnému prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam, aby som bol podľa ustanovenia § 415 ods. 1 Trestného poriadku z výkonu trestu odňatia slobody podmienečne prepustený na slobodu a aby mi v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 Trestného zákona bola určená primeraná skúšobná doba.


V Púchove dňa 01.05.2015


_________________

Jozef NovákNewsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666