+ 421 911 174 666

Návrh odsúdeného na odloženie výkonu peňažného trestu

Bol vám uložený peňažný trest a z dôležitých dôvodov chcete odložiť jeho výkon? Podajte návrh odsúdeného na odloženie peňažného trestu. Vzor uvádzaného návrhu vám prikladáme.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť o odloženie výkonu peňažného trestu


K sp. zn. 1T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody a tiež mi bol uložený peňažný trest vo výške 800,- eur.

                   Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014 a výzvu na zaplatenie peňažného trestu som prevzal dňa 18.10.2014.

                   Uvádzam, že v súčasnej dobe som nezamestnaný. Prácu som stratil z dôvodu, že zahraničný investor zatvoril závod, v ktorom som nepretržite pracoval 5 rokov. Výpoveď danú mi zamestnávateľom prikladám vo fotokópii. Dňa 10.01.2015 nastupujem do nového zamestnania a v najbližšej dobe so zamestnávateľom uzavriem pracovnú zmluvu.

                   Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam súd, aby mi bol podľa § 430 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku výkon peňažného trestu odložený na dobu troch mesiacov odo dňa, keď rozsudok nadobudol právoplatnosť.


V Púchove dňa 25.10.2014


____________

Jozef Novák


Príloha:

1/ Výpoveď.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666