+ 421 911 174 666

Návrh obvineného na vykonie dôkazu

Ste podozrivý zo spáchania trestného činu a bolo vám vznesené obvinenie? Ako obvinený máte od začiatku konania proti svojej osobe právo uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy, ktoré slúžia na vašu obhajobu, podávať žiadosti či robiť návrhy, akým je aj návrh obvineného na vykonanie dôkazu, ktorého vzor sme pre vás pripravili.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Odbor kriminálnej polície

v Trenčíne

Kvetná 7

911 42 Trenčín


Vec: Návrh obvineného na vykonanie dôkazu


            Vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne mi bolo podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví.

               Ako som už uviedol pri výsluchu, nepopieram konflikt s poškodeným, ale domnievam sa však, že intenzita môjho útoku nebola taká, aby mohla spôsobiť zranenia, ktoré sú v uznesení kvalifikované ako ťažká ujma na zdraví. Navrhujem, aby vyšetrovateľ Policajného zboru pribral do konania znalca z odboru, ktorý by sa mal vyjadriť k mechanizmu zranenia a k dĺžke práceneschopnosti. Taktiež som zistil, že poškodený po odchode z reštaurácie mal po ceste domov vyvolať ďalší konflikt so skupinou mladíkov, slovne ich urážal a títo ho mali aj fyzicky napadnúť. Túto skutočnosť mi oznámil Michal Kováč, trvale bytom Veselá 12, 911 01 Trenčín.

               Navrhujem, aby túto osobu vyšetrovateľ Policajného zboru vypočul v procesnom postavení svedka ku skutočnostiam, ktoré som uviedol v predchádzajúcej časti tejto žiadosti.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666